HRV

Contact

Contact

Studio Ante Murales d.o.o.
za projektiranje i nadzor

Sjedište: Kninski trg 18, 10000 Zagreb, Hrvatska
Poslovna jedinica: Lastovska 22, 10000 Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385 1 6310 193

email: anb@antemurales.hr

OIB: 19261179791
Žiro račun: Raiffeisenbank d.d., IBAN: HR1324840081102247296
Trgovački sud u Zagrebu, temeljni kapital: 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti
Uprava: Ante Nikša Bilić, direktor

Studio Ante Murales d.o.o.
za projektiranje i nadzor

Sjedište: Kninski trg 18, 10000 Zagreb, Hrvatska
Poslovna jedinica: Lastovska 22, 10000 Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385 1 6310 193

email: anb@antemurales.hr

OIB: 19261179791
Žiro račun: Raiffeisenbank d.d., IBAN: HR1324840081102247296
Trgovački sud u Zagrebu, temeljni kapital: 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti
Uprava: Ante Nikša Bilić, direktor